Режим за превози в чужбина

Превоз на пътници

Указания за извършване на международни автомобилни превози на пътници срещу заплащане от български превозвачи


Превоз на товари

Указания за извършване на международни автомобилни превози на товари срещу заплащане от български превозвачи

 Австрия Азербайджан  Албания Армения
Афганистан Беларус Белгия Босна и Херцеговина
Великобритания Германия Грузия Гърция
Дания Естония Иран Испания
Италия Йордания Казахстан Кипър
Косово Латвия Ливан Литва
Люксембург Молдова Норвегия Полша
Португалия Румъния Русия Северна Македония
Сирия Словакия Словения Сърбия
Турция Узбекистан Украйна Унгария
Финландия Франция Холандия Хърватия
Черна Гора Чехия Швейцария Швеция

Бюра за обслужване на превозвачи


Определения:

1.“Двустранен превоз” – превоз от/до Република България и до/от друга страна;

2.“Транзитен превоз” – превоз, при който се преминава през територията на страна без да е извършено товарене или разтоварване в същата страна;

3.“Превоз за/от трета страна”:

3.1. превози за/от Общността - извършване на превоз от български превозвач до/от страна-членка на ЕС(вкл. Швейцария и Норвегия) от/до страна извън ЕС;

3.2. За всички останали случаи за/от трета страна означава превоз между две страни различни от Република България;

4.“Еднократно разрешително” – разрешително, валидно за един превоз в двете посоки за един автомобил. Носител на разрешителното е моторното превозно средство;

5.“Многократно разрешително” – разрешително, валидно за неограничен брой превози, валидно за всички автомобили на превозвача на когото е издадено. Носител на разрешителното е моторното превозно средство, като разрешителното може да се предава на друг автомобил само след напускане на територията на Република България, през останалото време разрешителното се ползва само от един автомобил.

6.“Каботаж” – извършване на превоз, при който пункта на натоварване и пункта на разтоварване се намират на територията на една и съща страна.

7. Български превозвач може да извършва международни автомобилни превози на пътници и товари срещу заплащане съгласно Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари, само когато притежава лиценз на Общността и заверени копия на лиценза.

Лиценз на Общността не се изисква за извършване на международни превози на товари с моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 т и за извършване на превози за собствена сметка.

При извършване на международни автомобилни превози на товари от български превозвач на борда на автомобила задължително трябва да се намира заверено копие на лиценз на Общността издадено на името на превозвача извършващ превоза.


Scroll to top