Режими за превоз в чужбина - Афганистан

Афганистан (AF)

 

В сила е Спогодбата от 6 септември 1978 г и Протокол за допълнение и изменение на Спогодбата от 6.09.1981 г.

 

Транзитните превози са освободени от разрешително.

 

Разрешителните са:

- двустранни – не се разменят.

 

Превозите за/от трета страна не са регламентирани.

 

Каботажът е забранен.

Scroll to top