Централно управление

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Ръководство

Борислав Муеров - Изпълнителен директор 02/930 88 40
Факс 02/988 54 95
Станимир Арабаджиев - Заместник изпълнителен директор 02/930 88 10
Цветелина Илиева-Йорданова - Главен секретар 02/930 88 40
Маргарита Ранчинска - Финансов контрольор 02/930 88 42
Длъжностно лице по защита на данните dpo@rta.government.bg

Дирекции

Дирекция  "Правна и обществени поръчки“

02/930 88 11

Дирекция "Финансово-счетоводно обслужване и управление на собствеността“ 

02/930 88 90

Дирекция "Административно и информационно обслужване"

02/930 88 04

Дирекция "Човешки ресурси"

02/930 88 83

Дирекция  "Автомобилни превози" 

Лицензи

02/930 88 02

02/930 88 03

02/930 88 50

Републиканска транспортна схема

02/930 88 06

02/930 88 73

Субсидии и компенсации

02/930 88 79

Дирекция  "Международна дейност и разрешителни" 

Международни превози на пътници

02/930 88 08

Международни превози на товари

02/930 88 72

Международна дейност

02/930 88 98

Дирекция "Пътни превозни средства"

Одобряване на превозни средства

02/930 88 63

Технически прегледи на превозни средства

02/930 88 39

Превозни средства за превоз на опасни товари

02/930 88 93

Дирекция "Водачи на моторни превозни средства"

ADR водачи/консултанти и разрешения

02/930 88 22

Разрешения за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Удостоверения за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача

02/930 88 55

Анулиране на изпитни резултати от проведени теоретичен и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС

02/930 88 19

Атестация на водача /розов сертификат/. 

Изпити за професионална компетентност за ръководител транспортна дейност

02/930 88 88

Удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания и трето психологическо изследване

02/930 88 34

02/930 88 15

Карти за дигитални тахографи, карти за квалификация и ADR свидетелства на водача

02/930 78 18

Главна дирекция "Автомобилна инспекция"  

02/930 88 35

Централно управление

1000 гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5
02/930 88 40
метро - метростанция "Сердикa"
тролейбус № 9 - спирка "ул. Георги Раковски", спирка "Сатиричен театър"
трамвай № 10, 12, 18 - спирка "пл. Гарибалди", спирка "пл. Славейков"
02/988 54 95
Scroll to top