Режими за превоз в чужбина - Румъния

Румъния   (RO)

 

В сила е Спогодбата, подписана в гр. Букурещ на 15 ноември 1973 г.

 

Разрешителните са:

- за/от трети страни

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.


Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

От разрешителни се освобождават:

 

1. превози на домашни вещи при преселване;

2. превозите на експонати, предназначени за панаири и изложби;

3. превозите на животни, превозни средства и спортен инвентар, предназначен за спортни прояви;

4. превозите на декори и театрални реквизити;

5. превозите на предмети и оборудване, предназначени за радио- и телевизионни записи и киноснимки;

6. превозите на музикални инструменти, предназначени за културни прояви;

7. превозите на мъртъвци;

8. превози, извършвани с превозни средства с максимално допустима обща маса, включително на ремаркето, до 7,5 тона

 

Освобождаването от разрешителни, предвидено по точки от 2 до 6 включително, се прилага само в случай, когато животните или предметите се връщат на територията на държавата, в която е регистрирано превозното средство, или се превозват по-нататък на територията на трета държава.

 

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top