Режими за превоз в чужбина - Босна и Херцеговина

Босна и Херцеговина   (BiH)

 

Отношенията между България и Босна и Херцеговина в областта на автомобилните превози се регламентират от Спогодбата между Правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за международни автомобилни превози на пътници и товари,  подписана в Баня Лука на 16.10.2004 г.

 

Двустранните и транзитни превози са освободени от разрешителни.

 

Разрешителните са:

- за/от трети страни.

 

Превози за/от трети страни може да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.

 

Каботажът е разрешен само с издадено специално разрешително от страната - домакин.

Scroll to top