Режими за превоз в чужбина - Люксембург

Люксембург   (L)

 

В сила е Спогодбата, подписана в София на 24 март 1989 г.

 

Разрешителните са:

- за/от трета страна.

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

 

Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

Hе подлежат на разрешителен режим:

1. превозите на покъщнина;

2. превозите на обекти и произведения на изкуството, предназначени за панаири и изложби

или за нетърговски цели;

3. превозите на съоражения, включително и животни и принадлежности за артисти и циркови групи за публични представления;

4. превозите на съоръжения за театрални, музикални и спортни изяви, включително превозите на коне, превозни средства и лодки за състезания;

5. превозите на живи животни със специализирани превозни средства, с изключение на тези, предназначени за клане;

6. превозите на мъртъвци;

7. превозите на вещи от първа необходимост и медицински артикули в случаите на бедствия;
8. превозите на стоки с превозни средства, чиято допустима максимална маса, включително на ремаркето, не надвишава 5 тона.


Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top