Режими за превоз в чужбина - Полша

Полша   (PL)

 

В сила е Спогодбата, подписана в гр. София на 22 декември 1972 г.

 

Разрешителните са:

- за/от трети страни

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

 

Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

Разрешителни не се изискват при:

 

1. превоз на вещи при преселване;

2. превоз на товари за и от международни панаири и изложби;

3. превози на животни, превозни средства и друг спортен инвентар за спортни прояви;

4. превози на апаратури за киноснимки, радио и телевизионни записи;

5. превози на декори и театрални реквизити, музикални инструменти и принадлежности за артистични мероприятия;

6. превоз на товари с превозни средства с максимално допустима обща маса до 6 тона или с максимално допустим полезен товар до 3,5 т (протокол от заседание на Смесената комисия от 7-8 август 1997 г.).

 

Освобождаването от разрешителни на превозите, упоменати под точки 3, 4 и 5 се прилага само при условие, че превозваният товар ще бъде изнесен отново.

 

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top