Режими за превоз в чужбина - Швейцария

Швейцария  (CH)

 

В сила е Спогодбата от 30 май 1974 г, допълнена с Протокол от 31 октомври 1995 година.

Двустранните и транзитни превози, както и превозите за/от трета страна са освободени от разрешително, като сеизисква само лиценз на Общността.


Превози за/от трета страна могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.

Scroll to top