Режими за превоз в чужбина - Германия

Германия   D

 

В сила е Спогодбата от 21 октомври 1997 г., влязла в сила на 19.03.1998 г.

 

Разрешителните са:

- за превози от/за трети страни - на живи животни;

- за превози от/за трети страни - без ограничение на вида на товара.


Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

 

Hе се изискват разрешителни за:

 

1. пътувания с празни товарни автомобили;

2. превоз на товари с товарни автомобили, чиято общо маса, включително общата маса на ремаркетата, не надвишава 6 т или чиито допустим полезен товар, включително полезния товар на ремаркетата не надвишава 3,5 тона;

3. превоз на покъщнина при преселване;

4. превоз на предмети и устройства, които са предназначени за театрални, музикални или филмови представления, спортни прояви, панаири и изложби или за радиотелевизионни или филмови записи, доколкото тези предмети или устройства се внасят и изнасят временно;

5. превоз на тленни останки;

6. случайни превози на товари от въздушни пратки до и от летища при временна обходна линия във въздушния транспорт;

7. превоз на пощенски пратки;

8. превоз на повредени или нуждаещи се от ремонт превозни средства (връщане);

9. превози на медикаменти, медицински уреди и съоръжения, както и на товари, определени за хуманитарна помощ и при спешни случаи (природни бедствия);

10. превоз на живи животни;

11. превоз на багаж в ремаркета на автобуси;

12. превоз на жилищни контейнери с покъщнина, доколкото не става дума за търговска стока.

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top