Режими за превоз в чужбина - Испания

Испания   (E)

 

В сила е Спогодбата, подписана в София на 1 септември 2003 г., в сила от 12 март 2005 г.

 

Разрешителните са:

-    за превози от/за трети страни.

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

 

Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

Hе подлежат на разрешителни следните превози:

 

1. превоз на тленни останки;

2. превоз на материали, предназначени за панаири или изложби;

3. превоз на животни, превозни средства и спортни съоръжения, необходими за такива състезания;

4. превоз на театрални декори, костюми, музикални инструменти и други предназначени за артистични изяви;

5. превоз на фото, радио, телевизионни и филмови апаратури;

 

Изключенията по точки от 2 до 5 са в сила, само ако посочените предмети се изнасят обратно.

 

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top