Режими за превоз в чужбина - Швеция

Швеция  (S)

 

В сила е Спогодбата, подписана в Стокхолм на 11 юни 1969 г.

 

Разрешителните са:

- за/от трета страна.

 

Превози за/от трета страна могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.

  

Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top