Режими за превоз в чужбина - Армения

Армения (ARM)

 

В сила е Спогодбата от 10 април 1995 г (в сила от 6 март 1996 г).

 

Разрешителните са:

- универсални (за двустранни или транзитни превози).

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

 

Не се изискват разрешителни за превоз на:

 

1. товари с автомобили, чиято товароподемност е до 3,5 т;

2. покъщнина, превозвана със специално приспособени за целта транспортни средства;

3. животни, транспортни средства, спортни принадлежности и оборудване, предназначени за спортни прояви;

4. декори, театрален реквизит и музикални инструменти, предназначени за представления;

5. предмети, предназначени за панаири, изложби и демонстрации;

6. предмети и оборудване, предназначени за радио и телевизионни записи и киноснимки;

7. повредени транспортни средства, както и превозваните с тях товари, включително влизането и подмяната на повреденото транспортно средство, при наличието на съответните за това документи;

8. тленни останки;

9. новозакупени транспортни средства при тяхното първо празно придвижване;

10. пощенски пратки;

11. товари, предназначени за оказване на помощ при стихийни бедствия;

12. товари, предназначени за оказване на хуманитарна помощ;

 

Превозите, посочени в точки 3, 4, 5 и 6 се освобождават от разрешителни, само при условие, че предметите или животните се внасят временно.

 

Празните превозни средства и специализираните транспортни средства, непредназначени за превоз на товари се освобождават от разрешителни.

 

Каботажът е забранен.

Scroll to top