Режими за превоз в чужбина - Португалия

Португалия  (P)

 

Спогодбата между България и Португалия за международни превози на пътници и товари е подписана на 21.03.1979 г.

 

Разрешителните са:

-  за/от трети страни.

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

 

Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

Hе подлежат на разрешителен режим:

1. превоз на медикаменти и оборудване за медицински грижи в случай на бърза помощ, по –точно в случай на катастрофа;

2. превози на предмети и произведения на изкуството, предназначени за панаири и изложби;

3. превоз на инвентар, съоръжения и животни за или от театрални, музикални, кинематографски или спортни и циркови прояви или панаири;

4. превози предназначени за радио записи, кинематографски или телевизионни продукции;

5. влизането и заменянето на повреденото превозно средств, както и превозът на повредени превозни средства;

6. влизането и придвижването в празно състояние на превозни средства за заменяне на повредени превозни средства; заменящото превозно средство може да продължи пътуването с разрешителното или друг документ на повреденото превозно средство;

7. превоз на тленни останки.

 

На резрешителен режим, но извън контингента, подлежат превозите на покъщнина и превозите на резервни части и изделия, предназначени за ремонт на морски кораби.

 

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top