Режими за превоз в чужбина - Украйна

Украйна   (UA)

 

В сила е Спогодбата за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана в Киев на 8 декември 1994 г.

 

Съгласно Протокол от заседанието на Смесената българско-украинска комисия по международен автомобилен транспорт, 28-29 септември 2021 г., от 1 януари 2022 г. разрешителните са:

 

- универсални (валидни за двустранни превози, за транзитни превози и комбинация от такива превози в права и обратна посока) без заплащане на пътна такса;

- за/от трета страна без заплащане на пътна такса.

 

Превозите за/от трета страна могат да се извършват и с многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

 

Каботажът е разрешен само при наличие на специално разрешително от страната – домакин.

 

Hе се изискват разрешителни при превоз на:

 1. товари с автомобили, включително с ремаркета, с товароподемност до 3,5 тона или с общо брутно тегло до 6 тона;
  2. домашни вещи при преселване;
  3. животни, технически средства, спортни принадлежности и оборудване, предназначени за спортни мероприятия;
  4. декори, театрален реквизит и музикални инструменти предназначени за представления;
  5. предмети, предназначени за панаири и изложби;
  6. предмети и оборудване, предназначени за радио и телевизионни записи и снимки на професионални филми;
  7. повредени транспортни средства, включително смяната на повреденото транспортно средство при наличност на документи за това;
  8. тленни останки;
  9. новозакупени транспортни средства при тяхното първо празно придвижване;
  10. поща;
  11. медикаменти, медицинско оборудване и други видове товари за оказване на спешна помощ при стихийни бедствия.

 

За превозите, посочи в точки от 3 до 6 не се изискват разрешителни, само ако предметите или животните се внасят временно. 


Споразумение между Европейския съюз и Украйна за автомобилния превоз на товари.

Споразумението се прилага за транзита и международния автомобилен превоз на товари между страните за чужда сметка или срещу възнаграждение и не засяга прилагането на правилата, установени от многостранната квотна система на Европейската конференция на министрите на транспорта в рамките на Международния транспортен форум.

Споразумението е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, серия L, бр. 179 от 06.07.2022 г., стр. 4–10. Текстът на Споразумението е наличен на официалната интернет страница на правото на Европейския съюз на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:22022A0706(01)

Прилага се от датата на неговото подписване, 29 юни 2022 г., до 30 юни 2023 г.


С Решение № 2/2023 на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Украйна за автомобилния превоз на товари от 16 март 2023 година относно продължаването на действието на споразумението [2023/929], срокът на действие на Споразумението се удължава до 30 юни 2024 г.

Текстът на Решението е наличен на интернет страница на правото на Европейския съюз на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:22023D0929

Scroll to top