Режими за превоз в чужбина - Казахстан

Казахстан   (KZ)

 

В сила е Спогодбата, подписана в Алмати на 13 ноември 1997 г.

 

Разрешителните са:

-   универсални (за двустранни или транзитни превози);

-   транзитни;

-   за/от трета страна.

 

Hе се изискват разрешителни за:

1. превоз на стоки с автомобили с товароподемност до 3,5 т;

2. превоз на покъщнина, извършван със специално пригодени за целта транспортни средства;

3. превоз на животни, транспортни средства, спортни принадлежности и оборудване, предназначени за спортни прояви;

4. превоз на декори, театрален реквизит и музикални инструменти, предназначени за представления;

5. превоз на предмети и оборудване, предназначени за панаири, изложби и демонстрации;

6. превоз на предмети и оборудване, предназначени за радио и телевизионни записи и киноснимки;

7. превоз на повредени транспортни средства, както и на превозваните с тях товари, включително и подмяната на повреденото транспортно средство, когато са налице 
необходимите за това документи;

8. превоз на тленни останки;

9. новозакупени транспортни средства при първото им празно придвижване;

10. превоз на пощенски пратки;

11. превоз на стоки, предназначени за оказване на помощ при природни бедствия;

12. превоз на хуманитарна помощ.

 

Превозите, посочени в точки 3, 4, 5 и 6 се освобождават от разрешителни, само ако предметите или животните се внасят времнно. Празните транспортни средства и специалните транспортни средства, непредназначени за превоз на товари, се освобождават от разрешителни.

 

Каботажът е разрешен само с издадено специално разрешително от страната - домакин.

Scroll to top