Режими за превоз в чужбина - Литва

Литва   (LT)

 

На 7 март 1995 г. в гр. София е подписана Спогодбата между Правителството на Република България и Правителството на Литовската Република за международни автомобилни превози на пътници и товари, в сила от 24.04.2002 г.


Разрешителните са:

- за/от трета страна (правила за попълване на разрешителните за автомобилен превоз на товари, считано от 19.10.2022 г.)

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

 

Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.


Hе се изискват разрешителни за:

1. превоз на товари с автомобили с товароносимост до 3,5 тона или допустима максимална маса до 6 тона;

2. превоз на покъщнина при преселване;

3. превоз на животни, транспортни средства, спортни принадлежности и оборудване, предназначени за спортни състезания;

4. превози на декори, театрален реквизит и музикални инструменти, предназвначени за представления;

5. превоз на предмети, предназначени за панаири, изложби и демонстрации;

6. превоз на предмети и оборудване, предназначени за радио и телевизионне записи и киноснимки;

7. превоз на повредени транспортни средства, както и на превозваните с тях товари, включително влизането и подмяната на повредените транспортни средства при наличие на документи, потвърждаващи необходимостта от замяната;

8. превоз на тленни останки;

9. новозакупени транспортни средства при техния първи празен пробег.

 

Превозите по точки от 3 до 6 включително се освобождават от разрешителни само при условие, че предметите или животните се внасят временно. От разрешителни се освобождават и специализирани транспортни средства, които не са предназначени за превоз на товари.

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top