Режими за превоз в чужбина - Турция

Турция   (TR)


В сила е Спогодбата за международни превози на пътници и стоки по шосе, подписана на 16.04.1977 г.

 

Видове еднократни  разрешителни:

- за двустранни превози от типа пълен – пълен;

- за двустранни превози от типа празен – пълен;

- за транзитен превоз;

- за/от трета страна.

 

Превозите на товари могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

 

Каботажът е забранен.

 

Следните категории превози са освободени от изискването за разрешително:

 1. случайните превози на товари до и от летища, в случаите,  когато услугите са отклонени; 
 2. превоз на превозни средства, които са повредени или аварирали и придвижването на превозните средства за оказване на пътна помощ;
 3. празни курсове на товарни превозни средства, изпратени да заменят аварирало превозно средство в друга страна, а също и обратния курс след ремонта на превозното средство, което е било повредено;
 4. превоз на резервни части и провизии за океански кораби и самолети;
 5. превоз на медицински материали и оборудване, необходимо за спешни случаи, и по-специално за оказване на спешна помощ при природни бедствия и за хуманитарни цели;
 6. превоз с нетърговски цели на произведения на изкуството за панаири и изложби;
 7. превоз с нетърговски цели на собственост, принадлежности и животни до и от театрални, музикални, филмови, спортни и циркови представления, панаири или празници, както и тези, предназначени за записване на радио, филмов и телевизионни програми;
 8. превоз на мъртъвци;
 9. превоз на поща като обществена услуга;
 10. трансфер на новозакупени автомобили без товар до мястото на крайната им дестинация;
 11. считано от 15 март 2022 г.: движението на превозни средства като строителна техника, превозни средства със специално предназначение, превозни средства за поддръжка, ремонт или модификация/промени в конструкцията, при условие че тези превозни средства не извършват превози с търговска цел и не превозват товари (изт. Протокол от заседание на Смесената българско-турска комисия по международен автомобилен транспорт, 24-25 февруари 2022 г., гр. София).

 

Списък на периодите, в които българските превозвачи могат да влизат в Република Турция със същото ЕКМТ/СЕМТ разрешително, използвано и при излизане от страната.


Scroll to top