Режими за превоз в чужбина - Кипър

Кипър   (CY)

 

В сила е Спогодбата, подписана в Никозия на 15 октомври 1978 г.

 

Разрешителните са:

- за/от трета страна.

 

Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

От разрешителни се освобождават:

1. превоз на покъщнина;

2. превоз на тленни останки;

3. превоз на изложбени и панаирни експонати;

4. превоз на животни, автомобили, мотоциклети или на съоръжения от всякакъв вид, предназначени за определени спортни прояви;

5. превоз на музикални инструменти, материали и реквизити за театри;

6. превоз на съоръжения за радиозаписи, за телевизионни и киноснимки.

Изключенията по подточки 3, 4, 5 и 6 са в сила само когато превозваните вещи бъдат върнати в страната, откъдето произхождат.

 

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top