Режими за превоз в чужбина - Грузия

Грузия   (GE)

 

В сила е Спогодбата, подписана в София на 19 януари 1995 г.

 

Разрешителните са:

-    универсални (за двустранни или транзитни превози);

-    за/от трета страна.

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

 

Разрешителни не се изискват за:

 

1. превоз на стоки с автомобили с товароподемност до 3,5 тона;

2. превоз на покъщнина, извършван със специално пригодени за целта транспортни средства;

3. превоз на животни, транспортни средства, спортни принадлежности и оборудване, предназначени за спортни прояви;

4. превоз на декори, театрален реквизит и музикални инструменти, предназначени за представления;

5. превоз на предмети, предназначени за панаири, изложби и демонстрации;

6. превоз на предмети и оборудване, предназначени за радио и телевизионни записи и киноснимки;

7. превоз на повредени превозни средства, както и на превозваните с тях товари, включително влизането и подмяната на повреденото транспортно средство, когато са налице необходимите за това документи;

8. превоз на тленни останки;

9. закупени транспортни средства при първото им празно придвижване;

10. превоз на пощенски пратки;

11. стоки, предназначени за оказване на помощ при стихийни бедствия;

12. хуманитарна помощ.

 

Превозите, посочени в точки от 3 до 6 включително се освобождават от разрешителни, само ако предметите или животните се внасят временно.

 

Празните транспортни средства, а също и специалните транспортни средства, непредназначени за превоз на товари, се освобождават от разрешителни.

 

Каботажът е разрешен само с издадено специално разрешително от страната - домакин.

Scroll to top