Режими за превоз в чужбина - Йордания

Йордания

На 3 декември 2007 г. в  гр. Аман е подписана Спогодбата между Правителството на Република България и Правителството на Хашемитското кралство Йордания за международни автомобилни превози на пътници и товари, която е в сила от 21.04.2010 г. 

 

Разрешителните са:

- двустранни;

- за/от трета страна. 

 

Транзитните  превози са освободени от разрешителни.

 

 

От разрешителни се освобождават:

 

1. превоз на товари с моторни превозни средства, чиято максимално допустима маса в натоварено състояние, включително ремаркетата, не превишава 3,5 тона;

2. превоз на повредени и аварирали превозни средства, както и превоз на превозни средства, нуждаещи се от ремонт;

3. празни пробези на превозно средство, изпратено да замени превозно средство, което е аварирало в друга страна, а също и обратния пробег на авариралото превозно средство, след като е било ремонтирано;

4. превоз на медикаменти и оборудване, предназначени за оказване на спешна помощ, и по-специално при природни бедствия и за хуманитарни помощи;

5. превоз на произведения и предмети на изкуството за панаири и изложби или за нетърговски цели;

6. превоз за нетърговски цели на реквизит, принадлежности и животни до или от театрални, музикални, филмови, спортни или циркови представления, панаири, както и тези предназначени за радио записи или за филмова, или телевизионна продукция;

7. превоз на тленни останки;

8. пощенски превози.

 

Каботажът е забранен.

Scroll to top