Годишен доклад за оценка на удволетвореността на потребителя

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2023 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2022 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2021 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 г.

Анализ на анкетите за обратна връзка при осъществяване на административното обслужване за първото полугодие на 2021 г.

Анализ на анкетите за обратна връзка при осъществяване на административното обслужване за второто полугодие на 2020 г.

Анализ на анкетите за обратна връзка при осъществяване на административното обслужване за първото полугодие на 2020 г.

Анализ на анкетите за обратна връзка при осъществяване на административното обслужване за второто полугодие на 2019 г.

Анализ на анкетите за обратна връзка при осъществяване на административното обслужване за първото полугодие на 2019 г.

Анализ на анкетите за обратна връзка при осъществяване на административното обслужване за 2018 г.

Анализ на анкетите за обратна връзка при осъществяване на административното обслужване за 2017 г.

Scroll to top