Режими за превоз в чужбина - Норвегия

Норвегия (N)

 

В сила е Спогодбата, подписана в гр. Осло на 28 февруари 1978 г.

 

 Разрешителните са:

- за/от трети страни.

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с многократно ЕКМТ/СЕМТ

разрешително.

 

Двустранните и транзитните превози са освободени от разрешително. Изисква се лиценз на Общността.

  

Hе се изискват разрешителни за:

 

1. превоз на товари и съоръжения, предназначени за панаири и изложби;

2. превоз на театрални декори и приспособления;

3. превоз на музикални инструменти и съоръжения за радио и телевизионни предавания и филмови продукции;

4. превоз на състезателни коне, превозни средства и други спортни съоръжения, предназначени за спортни прояви;

5. превоз на покъщнина при преселване;

6. превоз на тленни останки.

Scroll to top