Политика по качеството и безопасно движение по пътищата

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" има внедрена Система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2015. Сертифицирана е от 02.11.2020 г. от SGS Bulgaria Ltd. със сертификат № BG22/872142.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" има внедрена Система за безопасно движение по пътищата, която е в съответствие с БДС EN ISO 39001:2014. Агенцията е сертифицирана от 02.11.2020 г. от SGS Bulgaria Ltd. със сертификат № BG20/871976

Политика на интегрирана система за управление на качеството и система за управление безопасността на движение по пътищата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" към Министерство на транспорта и съобщенията


Scroll to top