Режими за превоз в чужбина - Азербайджан

Азербайджан (AZ)

В сила е Спогодбата от 29 юни 1995 г.

Разрешителните са:

- универсални (за двустранни или транзитни превози)

- за/от трета страна.

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

От разрешителни се освобождават:

1. превоз на стоки с автомобили с товароносимост до 3,5 т;

2. превоз на покъщнина, извършван със специално пригодени за целта транспортни средства;

3. превоз на животни, транспортни средства, спортни принадлежности и оборудване, предназначени за спортни изяви;

4. превоз на декори, театрален реквизит и музикални инструменти, предназначени за представления;

5. превоз на предмети, предназначени за панаири, изложби и демонстрации;

6. превоз на предмети и оборудване, предназначени за радио и телевизионни записи и киноснимки;

7. превоз на повредени превозни средства, както и на превозваните с тях товари, включително влизането и подмяната на повреденото транспортно средство, когато са налице необходимите за това документи;

8. превоз на тленни останки;

9. закупени транспортни средства при първото им празно придвижване;

10. превоз на пощенски пратки.

Превозите посочени в точки 3, 4, 5 и 6 се освобождават от разрешителни, само ако предметите или животните се внасят временно.

Празните транспортни средства, а също и специализираните транспортни средства, непредназначени за превоз на товари, се освобождават от разрешителни.

Каботажът е разрешен само с издадено специално разрешително от страната - домакин.


Scroll to top