Режими за превоз в чужбина - Финландия

Финландия   (FIN)

 

В сила е Спогодбата, подписана в София на 5 февруари 1970 г.

 

Разрешителните са:

- за/от трета страна.

 

Превози за/от трета страна могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешителни. 

 

Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

Hе се изискват разрешителни за:

1. превоз на произведения на изкуството;

2. случайни превози на произведения и съоръжения за рекламни или образователни цели;

3. превоз на принадлежности, съоръжения или животни за или от театрални, музикални, кинематографски или циркови представления или спортни прояви, изложби или панаири, за или от подготовката на радио или телевизионни предавания или филми;

4. превоз на товари за панаири и изложби;

5. превоз на мъртъвци;

6. превоз на поща;

7. превоз на покъщнина;

8. превоз на товари в товарни моторни превозни средства (включително ремаркетата), с товароносимост, която не превишава 1000 кг.;

9. превоз на товари за и от летищата в случаите, когато въздушните линии са изменени.

 

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top