Режими за превоз в чужбина - Русия

Русия   (RUS)

 

В сила е Спогодбата, подписана в гр. София на 19 май 1995 г.

 

Разрешителните са:

- универсални (за двустранни или транзитни превози);

- за /от трети страни.

 

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително с валидност за Русия.

 

Разрешителни не се изискват за извършване на превози на:

 

1. експонати, оборудване и материали, предназначени за панаири и изложби;

2. транспортни средства, животни, а също и различен инвентар и имущество, предназначени за провеждане на спортни прояви;

3. театрален декор и реквизит, музикални инструменти, оборудване и принадлежности за киноснимки, радио- и телевизионни предавания;

4. тленни останки;

5. поща;

6. повредени транспортни средства;

7. движимо имущество при преселване;

8. хуманитарна помощ, оформена със съответните документи;

9. товари с автомобили с товароносимост до 3,5 т и общо тегло до 6 т.

 

Изключенията, предвидени в точките 1, 2 и 3 са в сила, само ако товарът подлежи на връщане в страната, в която е регистрирано транспортното средство, или ако товарът се превозва за трета страна. Разрешителни не се изискват при преминаване на специализирани автомобили за техническа помощ.


Каботажът е забранен.

Scroll to top