Режими за превоз в чужбина - Черна Гора

Черна Гора (CG)

 В сила е Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г., в сила от 26 август 2020 г.

 Двустранните и транзитни превози са освободени от разрешителни.

 Разрешителните са:

  • за/от трети страни.

 Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешително.

Каботажът е разрешен само при наличие на специално разрешително от страната-домакин. 

Scroll to top