Режими за превоз в чужбина - Узбекистан

Узбекистан   (UZ)

 

Спогодбата между Република България и Република Узбекистан за международни автомобилни превози на пътници и товари е подписана в София на 24 юни 1998 г. и е влязла в сила на 24.12.1998 г.

 

Разрешителните са:

- универсални (за двустранни или транзитни превози).

- за/от трета страна.

 

Hе се изискват разрешителни за:

 

1. превоз на товари с автомобили, чията товнароподамност е до 3,5 т;

2. превоз на покъщнина, извършван със специално пригодени за тази цел транспортни средства;
3. превоз на животни, транспортни средства, спортни принадлежности и оборудване, предназначени за спортни прояви;

4. превоз на декори, театрален реквизит и музикални инструменти, предназначени за представления;

5. превоз на предмети, предназначени за панаири, изложби и демонстрации;

6. превоз на предмети и оборудване, предназначени за радио и телевизионни записи и киноснимки;

7. превоз на повредени транспортни средства, както и превозваните с тях товари, включително влизането и подмяната на повреденото транспортно средство, при наличието на съответните необходими документи;

8. превоз на тленни останки;

9. новозакупени превозни средства при тяхното първо празно придвижване;

10. превоз на поща;

11. превоз на хуманитарна помощ.

 

Превозите, изброени в точки 3, 4, 5 и 6 се освобождават от разрешителни само при условие, че предметите или животните се внасят временно.

 

Празните транспортни средства, а също и специализираните транспортни средства, които не са предназначени за превоз на товари, се освобождават от разрешителни.


Каботажът е забранен.

Scroll to top