Режими за превоз в чужбина - Холандия

Холандия  (NL)

 

В сила е Спогодбата между правителствата на България и Кралство Нидерландия за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана в София на 25.11.2003 г., в сила от 11.11.2004 г.

 

Разрешителните са:

- за/от трета страна.

 

Превози за/от трета страна могат да се извършват и с многократни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.

 

Двустранните и транзитни превози се извършват с лиценз на Общността.

 

Hе са подчинени на режима на разрешителни:

 

1. превоз с превозни средства, чиято максимално допустима обща маса, включително ремаркетата не превишава 6 тона, или когато максималният допустим полезен товар, включително ремаркетата не превишава 3,5 тона;

2. случаен превоз до или от летища при отклоняване на полети;

3. превоз на повредени и аварирали превозни средства, както и превоз на превозни средства, използвани при пътно – транспортни произшествия и аварии;

4. празни пробези на превозно средство, изпратено да замени превозно средство, което е аварирало в друга страна, а и също обратния пробег на авариралото превозно средство, след като е било ремонтирано;

5. превоз на резервни части и провизии за океански, морски и речни кораби, и самолети;

6. превоз на товари, предназначени за оказване на спешна помощ, и по-специално при природни бедствия и за хуманитарни помощи;

7. превоз на произведения и предмети на изкуството за панаири и изложби или за нетърговски цели;

8. превоз за нетърговски цели на реквизит, принадлежности и животни до или от театрални, музикални, филмови, спортни или циркови представления, панаири, както и тези предназначени за радио записи или за филмова, или телевизионна продукция;

9. първия пробег на новозакупени превозни средства, независимо дали са нови или употребявани, снабдени с регистрационен номер за износ, който е издаден от компетентните органи, при условие че първият пробег е към страната, в която превозното средство ще бъде със сигурност регистрирано;

10. превоз на тленни останки;

11. пощенски превози като обществена услуга;

12. превоз за собствена сметка.

 

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top