Режими за превоз в чужбина - Чехия

Чехия  (CZ)

 

В сила е Спогодбата от 24 юли 1975 г.


Разрешителните са:

- за/от трети страни

 

Превози за/от трета страна могат да се извършват и с ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.


Разрешителни не се изискват при превоз на:

 

1. движимо имущество при преселване;

2. експонати, предназначени за панаири и изложби;

3. животни, превозни средства и спортни съоръжения, предназначени за определени спортни прояви;

4. театрални декори, костюми и музикални инструменти, предназначени за художествени представления;

5. музикални инструменти и съоръжения, предназначени за киноснимки, радио- и телевизионни предавания;

6. ковчези или урни с останките на починали;

7. повредени транспортни средства, както и превозваните с тях товари.

 

Празните товарни превозни средства, а също така и специалните транспортни средства, които не са предназначени за превоз на товари, се движат без разрешителни.

 

Каботажни превози се извършват съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

Scroll to top