Режими за превоз в чужбина - Хърватия

Хърватия   (HR)
Спогодбата между Република България и Република Хърватия за международни автомобилни превози на пътници и товари е подписана в гр. София на 22 ноември 1996 г.
 От 01 юли 2013 г. Хърватия стана 28-та държава членка на Европейския съюз.
Двустранните и транзитните превози са освободени от разрешителни.

Разрешителните са:
- за/от трета страна.

Превозите за/от трети страни могат да се извършват и с многократни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.

Hе са подложени на режим на разрешителни:
1. превоз на стоки с автомобили с общо тегло до 6 тона или с товароносимост до 3,5 т;
2. превози на покъщнина, извършени със специално пригодени за целта превозни средства;
3. превози на животни, транспортни средства, спортни принадлежности и оборудване, предназначени за спортни прояви;
4. превози на декори, театрални реквизити и музикални инструменти, предназначени за представления;
5. превоз на предмети, предназначени за панаири, изложби и демонстрации;
6. превози на предмети и оборудване за радио и телевизионни записи и киноснимки;
7. превози в случай на природни бедствия и хуманитарна помощ;
8. превози на повредени транспортни средства, както и на превозваните с тях товари, включително влизането и заменянето на повреденото превозно средство, когато са налице документи за това;
9. превози на тленни останки;
10. закупени транспортни средства при първото им празно придвижване.

Превозите, посочени в точки от 2 до 7 включително, се освобождават от разрешителни, само ако предметите или животните се внасят временно.

Празните транспортни средства, както и специалните транспортни средства, непредназначени за превоз на товари, се освобождават от разрешителни.

Забранени са каботажните превози съгласно преходен период - В договора за присъединяване на Хърватия към ЕС е заложен преходен период по отношение прилагането на правилата за извършване на каботажни превози съгласно Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари. До 30 юни 2015 г. ще продължи забраната за извършване на каботажни превози в Хърватия от превозните средства от другите страни от ЕС и ЕИП, като превозните средства с хърватска регистрация също няма да могат да извършват каботаж на територията на останалите страни от ЕС и ЕИП. Забраната за каботаж може да бъде продължена за още две години – до 30 юни 2017 г., ако държавите членки заявят такова желание.

Scroll to top