Обществена поръчка

АРХИВ

15.01.2016г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „„Отпечатване и доставка на документите, необходими за осъществяване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, осигуряване на персонализирането и отчета на документите за периодичните прегледи на техническата изправност на пътните превозни средства и осигуряване на тестовете за теоретичните изпити, провеждани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, тяхното персонализиране и проверка””. Решението е публикувано в регистъра на Агенция за обществени поръчки на дата 14.01.2016 г.

Приложение:
Документация
Приложение към документация

Линка към сайта на АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333332303734

 Решение:
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=707735

Решение (сканирано)

Обявление:

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=707740

25.03.2016г.

Протокол 53-01-1/1/24.03.2016 г.

11.04.2016г.

Съобщение рег. № 53-01-1/15/11.04.2016 г.

22.04.2016г.

Протокол 53-01-1-14/11.04.2016 г.
Протокол 53-01-1-16/19.04.2016 г.
Решение за определяне на изпълнител 53-01-1-18/21.04.2016 г.

29.06.2016г.

  1. Договор № РД 32-5/10.06.2016 г.
  2. Приложения към Договор № 32-5/10.06.2016 г.
  3. Договори за подизпълнение – 3 бр.

11.04.2019 г.


24.04.2019 г.


30.04.2020 г.


Scroll to top