Обществена поръчка

АРХИВ

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка с предмет: „Изграждане на изпитни терминали за провеждане на теоретични изпити в кабинетите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и оборудването им с автоматизирана система за откриване на електронни устройства и система за видеонаблюдение”.

1. Решение за откриване на процедура № 53-05-3/2/09.08.2016 г.;
2. Обявление за поръчка № 53-05-3/3/09.08.2016 г.;
3. Документация за участие;
4. Заглавна страница от документацията за участие;
5. Съобщение до медиите.


19.08.2016г.

Разяснение към постъпило писмено запитване


09.09.2016г.

Съобщение до кандидат


19.09.2016г.

Протокол рег. номер 53-05-3/9/16.09.2016 г.

Решение за предварителен подбор


03.10.2016г.

Покана за участие в диалог


06.10.2016г.


18.10.2016г.

Покана за подаване на окончателна оферта


24.10.2016г.

Съобщение за отваряне на окончателната оферта


27.10.2016г.

Съобщение за отваряне на ценовото предложение от подадената окончателна оферта


02.11.2016г.


25.11.2016г.

  1. Договор № РД-32-10/21.11.2016 г.;
  2. Приложения към договора;
  3. Обявление за възложена поръчка № 53-05-3/23.11.2016 г.

26.09.2018 г.


Scroll to top