Архив

15 Май 2015

15.05.2015г. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма...

15.05.2015г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП За поръчка с предмет:


КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM (глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (универсална мобилна телекомуникационна система) за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук

Scroll to top