Архив

19 Юни 2015

19.06.2015г. Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а”...

19.06.2015г.

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП За поръчка с предмет:


КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Доставка на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук

Scroll to top