Обществена поръчка

АРХИВ

19.06.2015г.

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП За поръчка с предмет:


КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Доставка на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Приложение: Документация

Линк към сайта на Агенция за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9043002


24.06.2015г.

Въпрос 1 по обществената поръчка

Отговор 1 по обществената поръчка


03.07.2015г.

Протокол на комисията за определяне на дата и час на отваряне на офертите

Вижте цялата информация тук


16.07.2015г.

Протокол на комисията от отваряне на офертите по поръчката

Вижте цялата информация тук


15.08.2015г.

Договор по поръчката

Вижте цялата информация тук


Scroll to top