Архив

01 Септември 2015

01.09.2015г. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита...

01.09.2015г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на униформено облекло и обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, включваща две обособени позиции: - Обособена позиция 1 – "Доставка на униформено облекло за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”; - Обособена позиция 2 - "Доставка на обувки за служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

Вижте цялата информация тук

Scroll to top