Архив

07 Октомври 2015

07.10.2015г. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита...

07.10.2015г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните и структури.” Решението е публикувано на дата 07.10.2015 г.

Вижте цялата информация тук

Scroll to top