Обществена поръчка

АРХИВ

07.10.2015г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в административните сгради ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и териториалните и структури.” Решението е публикувано на дата 07.10.2015 г.

Приложение:
Документация
Приложение 1-количествено стойностни сметки

Линка към сайта на АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333239333035

Решение:
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=691009

Обявление:
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=691010


30.11.2015г.

Протокол 53-06-10/10/30.11.2015 г.


09.12.2015г.

Съобщение 53-06-10/16/09.12.2015 г.

В публикуваното съобщение е допусната техническа грешка. Вместо 12.12.2015 г. (петък) да се разбира 12.12.2015 г. (събота).


12.12.2015г.

Протокол 53-06-10/17/09.12.2015 г.

Протокол 53-06-10/18/12.12.2015 г.

Решение 53-06-10/20/12.12.2015 г.


17.02.2016г.

Договор РД-32-1/25.01.2016 г.

Ценова оферта

Техническо предложение - Част 1

Техническо предложение - Част 2

Техническо предложение - Част 3

Техническо предложение - Част 4

Техническо предложение - Част 5


26.09.2018 г.

-Обявление за приключен договор с рег. № 53-06-10/28/26.09.2018 г.


Scroll to top