Архив

09 Октомври 2015

09.10.2015г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява обществена поръчка - Открита...

09.10.2015г.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, включваща две обособени  позиции:
- Обособена позиция 1 – „Доставка на 7 (седем) броя автомобили категория N1”;
- Обособена позиция 2 – „Доставка на 1 (един) брой автомобил 4х4”.

Вижте цялата информация тук

Scroll to top