Архив

16 Октомври 2015

16.10.2015г. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита...

16.10.2015г.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет:
„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Решението е публикувано на в регистъра на Агенция за обществени поръчки на дата 15.10.2015 г.

Вижте цялата информация тук

Scroll to top