Обществена поръчка

АРХИВ

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обявява обществена поръчка - Открита процедура по ЗОП с предмет: „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Решението е публикувано на в регистъра на Агенция за обществени поръчки на дата 15.10.2015 г.

Приложение: Документация

Линка към сайта на АОП:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333239363137

Решение:
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=692667

Обявление:
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=692670


08.12.2015г.

Съобщение 53-02-7/11/08.12.2015 г.


16.12.2015г.

Протокол 53-02-7/10/07.12.2015 г.

Протокол 53-02-7/12/14.12.2015 г.

Решение 53-02-7/14/16.12.2015 г.


01.02.2016г.

Договор РД-32-2/27.01.2016 г.

Гаранция за участие


22.03.2019 г.

Обявление за приключен договор


Scroll to top