Архив

03 Ноември 2015

03.11.2015г. Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а”...

03.11.2015г.

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП за поръчка с предмет:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:„Осигуряване на охрана на обектите, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, прилежащите площи и имуществото в тях”

Вижте цялата информация тук

Scroll to top