Обществена поръчка

АРХИВ

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП за поръчка с предмет:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:„Осигуряване на охрана на обектите, ползвани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, прилежащите площи и имуществото в тях”

Приложение: Документация

Линк към сайта на Агенция за обществени поръчки: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047293


27.11.2015г.

Протокол 54-03-6/6/25.11.2015 г.


07.12.2015г.

Договор РД-32-13/04.12.2015 г.


Scroll to top