Архив

06 Ноември 2015

06.11.2015г. Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от...

06.11.2015г.

Изпълнителна агенция автомобилна администрация отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА Глава осма “а” от ЗОП за поръчка с предмет:


КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Доставка на компютърни конфигурации, мобилни компютри и таблети за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"”

Вижте цялата информация тук

Scroll to top