Обществена поръчка

АРХИВ

24.08.2017г.

Oбществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка на копирна хартия, канцеларски материали и съвместими тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по 3 (три) обособени позиции“:
Обособена позиция № 1: „Доставка по периодични заявки на хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
Обособена позиция № 2: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
Обособена позиция № 3: „Доставка по периодични заявки на съвместими тонери и консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Изпълнителна агенция „автомобилна Администрация"


28.08.2017г.


30.08.2017г.


04.09.2017г.05.09.2017г.


31.10.2017г.


29.11.2017г.


28.12.2017г.


31.01.2018г.


04.01.2019г.


Scroll to top