Обществена поръчка

АРХИВ

13.12.2019 г.

Обществена поръчка “Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извънгаранционно техническо поддържане и текущ ремонт на автомобили на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по 11 (единадесет) обособени позиции“


16.12.2019 г.


31.12.2019 г.


20.01.2020 г.


Scroll to top