Изпитни въпроси - Професионална компетентност

Изпитни въпроси за придобиване на за придобиване професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност

 

Международни превози

I. Тестови въпроси
  Гражданско , Търговско, Административно право
  Трудово и осигурително право
  Данъчно право
  Търговско и финансово управление на предприятието
  Достъп до пазара
  Технически стандарти и аспекти на дейността
  Безопасност на движението
II. Oтворени въпроси
III. Казуси
  Превоз на пътници
  Казус А
  Казус Б
  Казус В
  Казус Г
  Казус Д
  Казус Е
  Казус Ж
  Казус З
  Казус И
  Казус Й
  Казус К
  Превоз на товари
  Казус А
  Казус Б
  Казус В
  Казус Г
  Казус Д
  Казус Е
  Казус Ж
  Казус З
  Казус И
  Казус Й
  Казус К
  Казус Л
  Казус М
  Казус Н
  Казус О

 

Вътрешни превози

I. Тестови въпроси
  Гражданско , Търговско, Административно право
  Трудово и осигурително право
  Данъчно право
  Търговско и финансово управление на предприятието
  Достъп до пазара
  Технически стандарти и аспекти на дейността
  Безопасност на движението
II. Oтворени въпроси
III. Казуси
  Превоз на пътници
  Казус А
  Казус Б
  Казус В
  Казус Г
  Казус Д
  Казус Е
  Казус Ж
  Казус З
  Казус И
  Превоз на товари
  Казус А
  Казус Б
  Казус В
  Казус Г
  Казус Д
  Казус Е
  Казус Ж
  Казус З
  Казус И
  Казус Й
  Казус К
  Казус Л
  Казус М
Scroll to top