Професионална компетентност

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В ИЗПИТНИТЕ ЗАЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19, СЪОБРАЗЕНИ СЪС ЗАПОВЕДИ № РД-01-968/26.11.2021 Г.  И РД-01-138/17.03.2022 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

С цел предотвратяване на струпването на много хора кандидатите следва да спазват физическо дистанциране от най-малко 1,5 м. преди влизане в изпитната зала и в общите зони в изпитния център /коридор, тоалетна/. Групирането на кандидати в общите зони на изпитния център не се допуска.

Създава се cпециален пpопycкaтелен pежим на кандидатите /след отваряне на изпитния център представител на изпитната комисия  допуска по един кандидат, по списък. След дезинфекция на ръцете и заемане на работното място от кандидата се допуска следващия/. Не се допускат лица, непряко ангажирани с провеждането на изпита в съответния ден и час.

                В изпитните зали на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:

  • Не се допускат лица без наличие на защитна маска на лицето за еднократна или многократна употреба.
  • При влизане в изпитната зала кандидатите следва да дезинфекцират ръцете си.
  • Необходимо е спазване на физическо дистанциране в изпитната зала – спазване на разстояние от най-малко 1,5 м. между кандидатите и/или служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и кандидатите.
  • По време на проверката на самоличността на кандидатите при провеждане на съответните изпити, същите следва да са със свалени защитни маски за коректно разпознаване на самоличността им.
  • Извършва се систематично проветряване на затворените помещения.
  • След приключването на всеки изпит, всички седалки, места и повърхности, до които кандидатите се докосват с ръце, се обработват с дезинфектанти.

 

Считано от 21.03.2022 г. от лицата, явяващи се на съответните изпити не се изисква представянето на документ, удостоверяващ ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от проведено изследване от бърз антигенен тест или PCR изследване.

УКАЗАНИЯТА МОГАТ ДА БЪДАТ АКТУАЛИЗИРАНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В СТРАНАТА.

Scroll to top