Обществено обсъждане

11 Април 2023

Проект на Методика за изменение и допълнение на Методика за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

            Мотиви:

            Съгласно чл. 15, ал. 4 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (Наредба № 38), в сила от 15.04.2023 г. моторното превозно средство, с което се провеждат практическите изпити, с изключение на мотоциклетите, е оборудвано и с техническо средство за указване на маршрута.

            Съгласно чл. 38, ал. 2, изречение първо от Наредба № 38, в сила от 15.04.2023 г . тестовете по чл. 6, ал. 2 съдържат текстови изпитни въпроси, въпроси със стационарни графични изображения и интерактивни видеоклипове.

            Проектът на методика е съобразен с цитираните изисквания относно оборудването с техническо средство за определяне на маршрута и интерактивните видеоклипове.

                       

 

Лице за контакт:

Станко Иванов

Директор на дирекция „Водачи на моторни превозни средства“,

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
тел. 02/9308 833,
Е-mail: sivanov@rta.government.bg

 

 

Дата на откриване:

11.04.2023 г.

 

Дата на приключване:

11.05.2023 г.

Scroll to top